Начало > Бизнес каталог >
Конто одитинг ЕООД
ОДИТОРСКИ ЗАВЕРКИ И СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Основна дейност

Организиране на счетоводно отчитане и съставяне на годишни, междинни и други финансови отчети по реда на Закона за счетоводството, независим финансов одит на финансови отчети на български предприятия.

Услуги:

  • счетоводни услуги;
  • независим финансов одит;
  • данъчни консултации;
  • регистрация на фирми в Търговски регистър.

Контакти:

5500 гр. Ловеч, ул. Търговска № 52, ет.2
тел. 068/604-220, моб.: 089 8517 755