Начало
Бизнес автопортрети
Бизнес истории
Бизнес решения
Бизнес оферти
Бизнес обучения
Бизнес ангели
Бизнес каталог
Контакти

Търсене в
Businesspractice.bg

Учебник по Финансово-счетоводен анализ

Businesshelp - полезни продукти и онлайн консултации в сферата на одита, счетоводството, данъците, финансите, правото и бизнеса.

Вашата реклама тук

Бизнес ангели

Принадлежност

АКТИВ-К ООД е част от група АКТИВ®, която е водеща българска марка за независими одиторски и интегрирани консултантски услуги.

Интегрирани решения от Актив

История

АКТИВ-К е създадено и оперира активно на българския пазар от 1997 г. През тези години успешно си e изградило едно имe, което е символ на принципност, почтенност и коректност в бизнеса.

Основна дейност

Основните направления на дейността са:
> Бизнес проекти
> Бизнес консултиране
> Одит – управленски, вътрешен, маркетингов, социален
> Издателска дейност

Водещи специалисти

СИМЕОН СИМОВ (съдружник и управител) - инженер-химик, Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Бургас, специализант по икономика към ИУ - Варна и към Делауърския Университет - САЩ, магистър по управление, притежаващ лиценз за бизнес-оценител на цели предприятия (№4282 20.10.1995г.). Специализира в сферата на управленския одит. Практически опит като мениджър на завод за торове, Двореца на Културата и Спорта - гр.Варна, "Търговски дом" АД - гр.Варна.

МИХАЕЛА ХАРАЛАНОВА (съдружник и управител) - магистър-инженер, специалност "Електронна техника и микроелектроника", втора специалност "Маркетинг и реклама", специализация по управление във "Висша школа по мениджмънт" към Икономически университет – Варна. Вътрешен одитор по системите на качеството ISO 9000. Притежава сертификат за експерт-оценител на машини и съоръжения, сертификат за експерт-оценител на недвижими имоти и сертификат за експерт-оценител на инвестиционен проект.

ГЕОРГИ ХРИСТОВ (съдружник) - експерт финансови проекти, висше образование, магистър по икономика, специалност "Счетоводство и контрол", Икономически университет - Варна, специализация "Счетоводна отчетност на строителните предприятия" в Москва, преподавателски опит в ИУ – Варна, катедра "Счетоводна отчетност".

За ефективното и качествено обслужване на своите партньори АКТИВ-К разполага с екип от висококвалифицирани специалисти в сферата на финансите, правото, мениджмънта и икономиката.

Цел

От момента на своето основаване до сега Актив-К си поставя за цел внимателно да следи и анализира неизменно нарастващите изисквания на своите клиенти и да предоставя комплексни високоефективни бизнес решения.

Мисия

АКТИВ-К следва една мисия и тя е да предоставя качествени консултантски решения и да добавя реална търговска стойност към бизнеса на своите партньори.

Ангажименти

Основните фирмени ангажименти на АКТИВ са:
> постигането на измерими и значими резултати за нашите партньори
> добавянето на реална търговска стойност към бизнеса на нашите партньори
> предоставяне на качествени високоефективни бизнес решения

Силните страни, които АКТИВ притежава са: ангажираност и талант, допълнени с високи стандарти на работа и утвърден професионализъм.

Принципи

Партньорството с нашите клиенти е подчинено на следните принципи:
> Клиентът трябва да получи качествено и адекватно обслужване
> Клиентът трябва да има доверие в компетентността и професионализма на консултанта
> Клиентът трябва да е убеден, че консултинга е част от стратегията му за успещно развитие на бизнеса
> Очарованието и респектът към клиента са неизменна част от позитивните и ползотворни бизнес взаимоотношения

Мрежа

От началото на 2009 г. АКТИВ-К е независим член на Активити Национална Мрежа АД (ANN) - мултидисциплинарна мрежа от независими одиторски, счетоводни, правни фирми и такива за данъчно, управленско и финансово консултиране. Членовете на ANN са компании, които работят независимо, но имат една обща цел – да усъвършенстват своя опит в полза на клиентите. Мрежата е посветена на предоставянето на професионални услуги с високо качество, чрез консолидиране на национален експертен и творчески потенциал.

Activ.bg Activity.bg Businesshelp.bg Activabg.bg Activgallery.com Activ-Soft.com